• Όνομα Χρήστη:  Κωδικός:  

Επίλυση Προβλημάτων

Δεν μπορώ να δω την σελίδα pv-log.gr
Ελέγξτε ότι έχετε σύνδεση στο Internet, πληκτρολογώντας μία άλλη διεύθυνση στον browser σας. Σιγουρευτείτε ότι πληκτρολογείτε σωστά την διεύθυνσή μας.

Η σύνδεση στο Panel δεν είναι δυνατή
Ελέγξτε τα στοιχεία σας. Αν είναι δυνατόν, κάντε αντιγραφή και επικόλληση στα ειδικά πεδία, ώστε να είστε σίγουροι πως είναι σωστά συμπληρωμένα. Ελέγξτε ότι έχετε ενεργή συνδρομή. Οι συνδρομές είναι ετήσιες και μετά την λήξη τους, δεν έχετε πρόσβαση στο σύστημα.

Δεν βλέπω τα σημερινά δεδομένα για την εγκατάστασή μου
Βεβαιωθείτε ότι έχει ανατείλει ο ήλιος. Ελέγξτε την σύνδεση internet της εγκατάστασής σας. Ελέγξτε τα Νέα/Ανακοινώσεις του site μας, πως δεν εκτελείται κάποια αναβάθμιση. Ελέγξτε το inverter σας πως λειτουργεί κανονικά. Σημειώστε πως τα δεδομένα αποστέλλονται ανά 10 λεπτά. Αν κάποιο 10λεπτο δεν έγινε αποστολή, αυτή θα γίνει το επόμενο, μαζί με τα νέα δεδομένα.

Εμφανίζεται ένα σφάλμα στο inverter μου
Τα σφάλματα αυτά έχουν κωδικό, που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο και θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Manual του inverter. Αν χρειαστεί, επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας, ή την εταιρία κατασκευής.