ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ 1.000 ΦΒ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Το Πρώτο Ελληνικό Σύστημα Τηλεμετρίας με περισσότερους από 1.000 ΦΒ σταθμούς