• Όνομα Χρήστη:  Κωδικός:  

Τηλεμετρία PVLOG

Η PVLOG παρέχει την δυνατότητα στους κατόχους φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων να παρακολουθούν την δραστηριότητα της εγκατάστασης ανά πάσα στιγμή μέσω internet.

Η εγκατάσταση αποστέλλει τα δεδομένα των inverters σε εμάς και εμείς διαμορφώνουμε αυτά τα δεδομένα, ώστε να είναι αποδοτικά στην εξέτασή τους, τα ταξινομούμε και τα απεικονίζουμε σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα.

Εσείς εφόσον έχει γίνει η σύνδεση, μπορείτε να βλέπετε τα δεδομένα σας, από οποιαδήποτε συσκευή που έχει internet brower.

Η μέτρηση της αποδιδόμενης ενέργειας είναι η κορυφαία παράμετρος ενός συστήματος, καθώς από αυτό εξαρτάται η ανταποδοτικότητα στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Η εποπτεία των μετρήσεων, είναι η δική σας επιβεβαίωση πως όλα λειτουργούν κανονικά, ο τρόπος για βελτίωσή τους και η διασταύρωση με τα στοιχεία της εταιρείας που λαμβάνει την ενέργεια.

Οφέλη από την τηλεμετρία PVLOG

Χρησιμοποιώντας το σύστημα τηλεμετρίας PVLOG με την φωτοβολταϊκή σας εγκατάσταση, έχετε τα εξής οφέλη:

  • Έλεγχος καλής λειτουργίας. Είστε ανά πάσα στιγμή ενήμεροι για το ότι η παραγωγή ενέργειας, είναι σε εξέλιξη και καλύπτει τις προσδοκίες σας
  • Έλεγχος βλαβών. Σας ενημερώνει αν κάποιο θέμα εμπόδισε την ορθή λειτουργία, μειώνοντας έτσι την παραγωγή. Συνεπώς θα κινηθείτε άμεσα και με μια πρώτη εκτίμηση του τι θα πρέπει να κάνετε για να αντιμετωπίσετε άμεσα το πρόβλημα, πριν ακόμη φτάσετε εκεί.
  • Σύγκριση απόδοσης. Μπορείτε να συγκρίνετε αποδόσεις μεταξύ ημερών ή μεταξύ διαφορετικών εγκαταστάσεων και να βγάλετε συμπεράσματα σε τυχόν αδικαιολόγητες μεταβολές. Πχ ότι τα πάνελ σας χρειάζονται καθαρισμό.
  • Οργάνωση και προγραμματισμός εσόδων. Γνωρίζετε με αυτό τον τρόπο τι αναμενόμενα οικονομικά οφέλη θα έχετε από την απόδοση ημέρας/μήνα/έτους.
  • Επαλήθευση των δεδομένων απόδοσης με την εταιρεία που αγοράζει την ενέργεια από εσάς.
  • Αποφυγή επισκέψεων στην εγκατάσταση για έλεγχο των inverter (λειτουργία, απόδοση, συνδεσιμότητα κτλ).