• Όνομα Χρήστη:  Κωδικός:  

Συμβατά Inverters

Για την σύνδεση του συστήματός σας με το PV-LOG, υπάρχει βασική προϋπόθεση η συμβατότητα των inverters σας.

Αυτή την στιγμή εξυπηρετούμε πλήρως τους εξής τύπους Inverter:

Refusol, Siemens, Advanced Energy

Σε περίπτωση που έχετε κάποιον παραπλήσιο τύπο, από τους άνω κατασκευαστές, προφανώς γίνεται κανονικά η σύνδεση.

Σύντομα, θα έχουμε στην διάθεσή μας και συμβατότητες με περισσότερους κατασκευαστές όπως:

SMA, ΑΒΒ κ.α.

Θα ενημερωθείτε, από την λίστα ανακοινώσεων, τυχόν χρονοδιάγραμμα που δρομολογείται για κάποιον από αυτούς ή άλλον κατασκευαστή, αρκετά πριν την ενεργοποίησή τους.