• Όνομα Χρήστη:  Κωδικός:  

Οδηγός χρήσης

Μετά την ρύθμιση όλων των inverters του ΦΒ σταθμού στο PV-LOG γίνετε η δημιουργία λογαριασμού με προσωπικούς κωδικούς User/Pass.

Ο χρήστης με την επίσκεψη στο www.pv-log.gr πρέπει να εισάγει τους προσωπικούς του κωδικούς , τους οποίους έχει παραλάβει με email από την PV-LOG, στα πεδία User και Pass.

Με την εισαγωγή του στην Αρχική Σελίδα έχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την λειτουργία του/των ΦΒ σταθμών του όπως:

 • Ζωντανή Ισχύ σταθμού/σταθμών σε W.
 • Σύνολο ημερήσιας παραγωγής σε KWH.
 • Σύνολο ημερήσιας αποφυγής εκπομπής CO2.
 • Ημερήσιο, Μηνιαίο, Ετήσιο και Συνολικό διάγραμμα παραγόμενης ισχύος.
 • Κατάσταση επιτήρησης της εγκατάστασης.
 • Σύγκριση παραγωγής όλων των μετατροπέων.
 • Ιστορικά διαγράμματα παραγωγής.
 • Μηνύματα όλων των σφαλμάτων με κωδικό και κείμενο πιθανής αιτίας.
 • Ημερομηνία και ώρα τελευταίας λήψης δεδομένων.
 • Πρόβλεψη καιρού .
 • Ημερήσια και συνολική ένδειξη παραγόμενου εισοδήματος.

Όλες οι παραπάνω τιμές ανανεώνονται αυτόματα κάθε 10 λεπτά!!!!

Επιλέγοντας την Λίστα Μετατροπέων έχουμε στην διάθεσή μας όλους τους σε λειτουργία μετατροπείς στον ΦΒ σταθμό. Μπορούμε να επιλέξουμε όποιον μετατροπέα θέλουμε κάνοντας ένα απλό κλίκ επάνω του και έχουμε τα εξής:

 • Ζωντανή Ισχύ μετατροπέα σε W.
 • Σύνολο ημερήσιας παραγωγής σε KWH.
 • Σύνολο ημερήσιας αποφυγής εκπομπής CO2.
 • Ημερήσιο, Μηνιαίο, Ετήσιο και Συνολικό διάγραμμα παραγόμενης ισχύος.
 • Κατάσταση επιτήρησης της εγκατάστασης.
 • Σύγκριση παραγωγής όλων των μετατροπέων .
 • Ιστορικά διαγράμματα παραγωγής.
 • Μηνύματα όλων των σφαλμάτων με κωδικό και κείμενο πιθανής αιτίας.
 • Ημερομηνία και ώρα τελευταίας λήψης δεδομένων.
 • Ημερήσια και συνολική ένδειξη παραγόμενου εισοδήματος.
 • Σειριακός αριθμός μετατροπέα.
 • Τύπος μετατροπέα.
 • Ισχύς AC.
 • Ρεύμα AC.
 • Τάση δικτύου ΔΕΗ.
 • Συχνότητα δικτύου ΔΕΗ.
 • Τάση DC.
 • Ρεύμα DC.
 • Θερμοκρασία μετατροπέα εσωτερικά.
 • Συνολικές ώρες λειτουργίας.

Με την Επιλογή Εγκατάστασης έχουμε την δυνατότητα, στην περίπτωση περισσοτέρων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, να επιλέξουμε τον ΦΒ σταθμό που επιθυμούμε προς έλεγχο.